พ21102 เทเบิลเทนนิส คลิ้กที่นี่

      ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า   และมีทักษะโดยใช้ทักษะทางกลไก นำไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวัน   

ผลการเรียนรู้

1.มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามทักษะพื้นฐาน การจับไม้ ท่าเตรียมพร้อมและการตีลูกพื้นแบบต่างๆได้

2.มีความรู้ความเข้าใจและคุ้นเคยกับการใช้ไม้ตีลูกขั้นพื้นฐานต่างๆได้ ปฏิบัติทักษะการเล่นลูกพลิกแพลงต่างๆได้แก่ การตีลูกหมุน การตีลูกขึ้นและการตีตัดได้

3.มีความรู้ความเข้าใจและสามารถทดสอบทักษะเทเบิลเทนนิสตามแบบทดสอบทักษะเทเบิลเทนนิส รูปแบบวิธีการเล่นและเทคนิคการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสได้

4.มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสได้